Šitá kniha Ninka (2 roky)

Šitá kniha Lizzy (5 rokov)

Šitá kniha Tyler (2 roky)