Papierové pletenie - 3 - hranaté dno

Papierové pletenie - 3 - hranaté dno

 

Štvorcové dno

Čo potrebujeme k takejto práci a ako šulkať ruličky je popísané v návode na papierové pletenie č.1. Postup na zhotovenie takejto krabičky uvádzam tu.

Na hrubší kartón si obkreslíme 2x dno krabičky, ktorú budeme opletať. Ja som použila štvorcovú krabičku od hygienických vreckoviek, ale môže byť akákoľvek.

 

Na jedno takéto dno nalepíme osnovné ruličky cca 1,5 cm od seba. Pri tomto jednoduchom pletení dbáme na to, aby osnovných ruličiek bol nepárny počet + prilepíme šikmo ešte jednu tzv. vodiacu ruličku, ktorou už začneme opletať (A). Pri kruhovom dne je to jednoduché, pri hranatom dávame jednu osnovnú aj do rohov a keďže majú byť nepárne, tak na jednej strane je o jednu menej (alebo viac).

Aby sme to hneď krásne začistili, prilepíme na to druhé vystrihnuté dno.

Necháme poriadne zaschnúť, môžeme si pomôcť štipcami.

Potom si na dno priložíme krabičku, ktorú budeme opletať a osnovné ruličky, okrem rohových a vodiacej, vylomíme hore a pripneme dočasne štipcami.

Na jednotlivé hrany dna si nanesieme lepidlo a prilepíme vodiacu ruličku tak, aby išla presne na hrane. Pri štvorcovom dne, ale osnovné rohové ruličky zostanú dolu. Tie až potom vyhneme nahor a zaradíme medzi ostatné osnovné. Takto nám tieto budú spevňovať začisťovaciu vodiacu ruličku, aby sa nám neskôr neodlepila. Pri kruhovom dne môžeme všetky osnovné vyhnúť hore, začistíme a prepletáme.

Po prilepení na všetky hrany dna touto vodiacou ruličkou začneme pliesť technikou "za jednu - pred jednu" osnovnú ruličku. Tým, že ich máme nepárny počet, v ďalšom rade nám idú vlastne striedavo. Občas si pripíname osnovné ruličky o krabičku, aby sa nám to celé nerozpletalo, alebo aby krabička nevypadávala.

Takto pletieme do potrebnej výšky. Ak chceme pliesť vyššie, ako je krabička, túto jednoducho vysunieme kúsok vyššie a pletieme ďalej.

Nakoniec krabičku opatrne vyberieme a okraje ukončíme.

Najjednoduchšie ukončenia a aj najviac vhodné na klasické krabičky je také, keď osnovné ruličky skrátime a zasunieme späť zvisle tak, aby posledný rad zároveň pridržiavala. Zasúvame teda vždy jednu zvonka, jednu zvnútra.

Nakoniec pozastrihujeme a výrobok je hotový.

Už len zafarbiť, zalakovať, dotvoriť... podľa vkusu a fantázie.

Ja používam:

moridlo: čerešňa + mahagón

lak: Pamlak (riedim vodou cca 1:1)