Papierové pletenie - 2 - kruhové dno

Papierové pletenie - 2 - kruhové dno

 

Čo potrebujeme:

ruličky, formu s kruhovým dnom, lepidlo, kartón, štipce

1. Pletenie jednou ruličkou

Osnovných (kolmých) ruličiek musí byť nepárny počet + jedna (A), ktorou budeme opletať.

Postup je podobný, ako pri pletení krabičky so štvorcovým dnom.

 

1. Ruličky prilepíme na jedno kartónové dno podľa obrázka. Ruličku A, ktorou budeme pliesť, prilepíme mierne šikmo v smere opletania. 

2. Na takto prilepené ruličky prilepíme druhé kartónové dno, čím tieto ruličky vlastne začistíme.

3. Ruličku A potom v prvom rade prilepíme na hranu dna z jednej - vonkajšej strany.

 

4. Otočíme a priložíme formu (v mojom prípade sklený pohár). Druhý rad už začneme touto ruličkou pliesť striedavo pomedzi osnovné ruličky.

5. Aby mám forma "neutekala" a pletenie lepšie držalo, pripevníme si zopár osnovných ruličiek štipcami o formu.

6. Tým, že máme osnovných ruličiek nepárny počet sa nám v ďalších radoch pletie vlastne striedavo. Pri párnom počte by sme pri tomto druhu opletania mali s tým "vážny problém".

Takto pletieme do požadovanej výšky, ruličky nadpájame zasunutím jednej do druhej.

 

Ukončenie je rozpísané a nafotené pri iných pa-pletoch.

 

2. Pletenie dvomi ruličkami

Pri tomto pletení môže byť počet osnovných ruličiek akýkoľvek + dve (A a B), ktorými budeme opletať.

Postup je znázornený na obrázkoch.

1. Keďže budeme opletať dvomi ruličkami súčasne, mierne šikmo si prilepíme na jedno dno dve ruličky A a B.

2. Prilepíme druhé kartónové dno

3. Ruličkou A začistíme okraje dna.

4. Otočíme a začneme prepletať.

5. Rovnako ako pri jednoduchom pletení, aj tu doporučujem aspoň pri pletení prvých radov prichytiť si zopár osnovných ruličiek štipcom o formu. Inak by sa nám mohlo stať, že sa nám pohár "odkotúľa" a celé dielo sa nám rozíde.

6. Spôsob pletenia dvomi ruličkami spočíva v tom, že ruličku A zasunieme za osnovnú ruličku , potom zasa ruličku B za ďalšiu osnovnú ruličku, čím sa nám vlastne tieto dve medzi susednými osnovnými ruličkami prekrížia.

7. Takto vlastne ruličky A a B objímajú osnovnú ruličku jedna zvnútra a jedna zvonka.

8. Tento druh pletenia je pevnejší, hrubší, je naň potrebný väčší počet ruličiek.

9. Takto pletieme do potrebnej výšky. V prípade, že chceme pliesť vyššie, ako máme formu, jednoducho túto povytiahneme a pletieme ďalej.

Nesmieme však zabudnúť, že ak by sa nám vrchná časť formy zužovala, zrejme ju už z pletenia nedostaneme von. V tom prípade pri pletení najširšej časti formy túto už vytiahneme a dopletáme voľne v "lufte".

Aby bol úplet pekný, snažíme sa jednotlivé rady zatláčať smerom dolu.

Tiež môžeme skúsiť pliesť opačným točením, čím nám vznikne iný zaujímavý vzor.

Jednotlivé vzory sa dajú potom rôzne kombinovať. To už záleží na vkuse a fantázii tvorcu.

Ukončenie je popísané v iných návodoch na pa-plet.

 

Veľa šťastia a radosti z pletenia !