Nápis na tabuli

Jedného dňa istý slepý muž sedel na schodoch pred budovou s klobúkom na nohách a tabuľou s nápisom: "Som slepý. Prosím, pomôžte mi."
Šiel okolo múdry človek a videl, že slepec má v klobúku len pár drobných. Sklonil sa a prihodil nejaké mince. Potom, bez toho, aby sa spýtal, vzal tabuľu a na druhú stranu napísal inú vetu…
Popoludní sa múdry muž vracal touto cestou a viděl, že slepcov klobúk je plný mincí i bankoviek. Slepec poznal mužov krok a spýtal sa, či to bol on, kto mu prepísal tabulu a čo tam vlastne napísal…
Múdry človek odpovedal: "Nič, čo by nebola pravda. Iba som dal tvojim riadkom inú podobu." Usmial sa a odišiel…


A slepec sa nikdy nedozvedel, že na tabuli stálo: "Je jar, ale ja ju nemôžem vidieť."

Zmeň svoju stratégiu, keď sa veci nedaria a uvidíš, že sa to obráti k lepšiemu…