Korálky - hviezdica

Korálky - hviezdica

Fotopostup:

Urobiť 2x, do stredu medzi ne vložiť korálku alebo kamienok, aby vytvárala plastickosť a poslednou radou potom súčasne spájať prednú a zadnú stranu hviezdice.