Kamarátke EveN

Evi, ty si kamarátka,

ty vieš hlinou čarovať,
umelkyňa si ty skrátka,
do hliny vieš srdce dať.
Tvoje ruky, a hlava tiež,
...to je poklad, to je dar,
krásne veci vytvoriť vieš,
takých ľudí je len pár.
Navyše si skvelá dáma,
entuziazmus veľký,
nikdy nezostaneš sama,
máš nás - svoje priateľky.