Eisteinov príbeh

Einstein  mal šoféra, ktorý sa mu na nerozoznanie podobal a tak si raz zažartoval:

   -John, vy ste moju prednášku počuli najmenej päťdesiat krát, čo keby ste ju raz predniesli  namiesto mňa ?

Šofér prijal túto výzvu a tak si navzájom vymenili obleky. Einstein si nasadil jeho čiapku. Potom šofér predniesol suverénne celú špeciálnu teóriu relativity.

Všetko prebehlo v dôstojnej atmosfére, ibaže v diskusii jeden z profesorov položil otázku, plnú zložitých matematických výrazov. Šofér sa však vynašiel a povedal:

-Pán kolega, divím sa, že sa s tým obraciate na mňa a aby som demonštroval, aké je to ľahké, požiadam teraz môjho šoféra, aby vám to vysvetlil !