Dvaja vlci

 

Dvaja vlci - príbeh na zamyslenie
Jeden večer vzal starý Indián svojho vnuka a rozprával mu o bitke, ktorá prebieha vo vnútri každého človeka. Povedal mu: "Chlapče, tá bitka v každom z nás je medzi dvoma vlkmi."

Jeden z nich je zlý.
Je to zlosť, závisť, žiarlivosť, smútok, sebeckosť, hrubosť, nenávisť, sebaľútosť, falošnosť, namyslenosť a ego.

Ten druhy je ale dobrý.
Je to radosť, pokoj, láska, nádej, vyrovnanosť, skromnosť, láskavosť, empatia, štedrosť, vernosť, súcit a dôvera.

Vnuk o tom všetkom premýšľal a po minúte sa opýtal: "A ktorý vlk zvíťazí?"

Starý Indián odpovedal: "Ten, ktorého kŕmiš".